VEILIGHEIDSMARKERING

Het aanbrengen van veiligheidsmarkeringen en looppaden is een duidelijke manier om veilige routes/zones aan te geven op daken.